ແຈ້ງການ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ແຈ້ງການ ລາຍລະອຽດ
1 ແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາ ສທຄ ທຸກຫ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກ້ອນກຳລັງແປໂຕຫນັງສື ໃນພິທີເປີດ-ປິດ ສົກສຶກສາ 2019-2020 ອ່ານເພີ່ມ
2 ແຈ້ງການຮັບສະໝັກຄູສອນ ອ່ານເພີ່ມ
3 ແຈ້ງຜົນສອບເສັງວັດລະດັບ ແລະໄລຍະເວລາຮຽນພາສາອັງກິດ ອ່ານເພີ່ມ
4 ແຈ້ງຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຄັ້ງວັນທີ 25-26/8/2018 ສົກສຶກສາ 2018-2019 ອ່ານເພີ່ມ
5 ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2018-2019 ອ່ານເພີ່ມ
6 ແຈ້ງການ ແຈ້ງຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ອ່ານເພີ່ມ
7 ແຈ້ງການ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນ ອ່ານເພີ່ມ