ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວ ວັນທີອັບເດດ news type ລາຍລະອຽດ
1 ນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ, ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ 2019-10-02 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
2 ນັກສຶກສາສຳຮອງ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການທະນາຄານ ແລະ ສາຂາການບັນຊີ 2019-10-02 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
3 ນັກສຶກສາສຳຮອງ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາການທະນາຄານ ການເງິນ ການບັນຊີ 2019-10-02 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
4 ນັກສຶກສາສຳຮອງ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການບັນຊີ, ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ 2019-10-02 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
5 ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ສໍາເລັດການຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານທີ່ມາຈາກ City University of Hong kong ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2019 2019-08-20 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
6 ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2019-2020 2019-07-16 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
7 ການນຳສະເໜີຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສ້າງປື້້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື e-book. 2018-01-12 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
8 ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສທຄ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2017 2017-09-07 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
9 ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ ສົກສຶກສາ 2017-2018 2017-07-28 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
10 ພີທີມອບ-ຮັບທຶນ ສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ໃຫ້ແກ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ 2017-05-11 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ