bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ ປ.ໂທ ຊຸດທີ I, ສາ​ຂາ ການ​ເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ ສົກສຶກສາ 2022-2023

✨ຂ່າວດີ✨ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ ປ.ໂທ ຊຸດທີ I, ສາ​ຂາ ການ​ເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ ສົກສຶກສາ 2022-2023
✅ ຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 20/06/2022 - 22/07/2022
✅ ສອບເສັງ ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2022
✅ ຄ່າແບບຟອມ 80,000 ກີບ
📌 ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ SCAN QR CODE ຫຼືກົດລິ້ງ shorturl.at/lrNVW
📲 ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ (ໃນໂມງລັດຖະການ)
ໂທ 020 22207771, 95510053

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ