bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

Link ລະບົບຈອງຫ້ອງປະຊຸມພາຍໃນ ສທຄ

Link ລະບົບຈອງຫ້ອງປະຊຸມຮັບໃຊ້ວຽກງານພາຍໃນ ສະຖາບັນການທະນາຄານ

ກົດໄດ້ທີ່ ==> http://202.123.182.45/booking/#module=home 

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ