bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ສໍາເລັດການຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານທີ່ມາຈາກ University City of Hong Kong


ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ