bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຄະນະບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮ່ວາບິ່ງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮ່ວາບິ່ງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ

   ຄະນະບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮ່ວາບິ່ງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໃນເຊົ້າວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2019. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາວຽກງານ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດ ການຮຽນການສອນ, ຝຶກອົບຮົມ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຊຶ່ງກັນແລະກັນ.

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ