bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ສໍາ​ມະ​ນາ ຫົວຂໍ້ “ການ​ບໍລິຫານ​ລາຍ​ຈ່າຍ (ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ງົບປະມານ​)”

  ສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ຈັດສໍາ​ມະ​ນາ  ຫົວຂໍ້ “ການ​ບໍລິຫານ​ລາຍ​ຈ່າຍ ( ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ງົບປະມານ​ )” ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທີ່ມາຈາກບັນດາກົມ ​ແລະ​ສາຂາ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະ​ຈໍາ​ພາກ​ເໜືອ, ພາກ​ກາງ, ​​ພາກ​ໄຕ້ ແລະພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ສທຄ ຈໍານວນໜຶ່ງ ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2018  ເຊິ່ງບັນຍາຍໂດຍ ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ​ແຍງ​ວັນນະ​ວົງ ທີ່​ມາ​ຈາກ​ກະຊວງ​ການ​​ເງິນ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 34 ຄົນ ຍິງ 24 ຄົນ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງ ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບ​ງົບປະມານ​, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ​, ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ງົບປະມານ, ການ​ປະຕິບັດ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ ​ແລະ​ການ​ກວດກາ​ງົບປະມານ ໃນປະຈຸບັນ.


ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ