bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ສຳເລັດຈັດຝຶກງານໃຫ້ນັກສຶກສາ ສົກສຶກສາ 2018-2019 ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກວິທະຍາໄລເສດຖະກິດໄຊພັດທະນາ

   ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ທະນາຄານ ​ໄດ້​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ຝຶກ​ງານ​​ໃນ​ທະນາຄານ​ຈໍາລອງ​ເປັນ​ຊຸດ​ທີ 10 ສົກ​ສຶກສາ 2018-2019, ​ເຊິ​່ງມີ​ນັກ​ສຶກສາເຂົ້າ​ຮ່ວມຝຶກ​ງານ​​​ແມ່ນ​ນັກ​ສຶກສາ ສທຄ ​ແລະ ນັກ​ສຶກສາ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ວິທະຍາໄລເສດຖະກິດໄຊພັດທະນາ​ ຈໍານວນໜຶ່ງ, ລວມມີ 2 ສາຂາ​ຄື: ສາຂາ ການ​ທະນາຄານ ​ແລະ ສາຂາ ການ​ເງິນ-​ການ​ບັນຊີ, ​​ໂດຍ​ໃຊ້​ເວລາ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ງານທັງໝົດ 2 ສາຂາ​ແມ່ນ  04 ​ເດືອນ, ມີ​ນັກ​ສຶກທັງໝົດ 580 ຄົນ, ຍິງ 390 ຄົນ, ​ໃນ​ໄລຍະ​ເວລາລົງ​ຝຶກ​ງານ​ນັ້ນ​ນັກ​ສຶກສາ​​​ໄດ້​ຝຶກ​ງານ​ຢູ່ 04 ຂະ​ແໜງ ​ແລະ ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ລົງ​ຝຶກ​ຢູ່​ຂະ​ແໜງນັ້ນໆ​, ພາຍຫຼັງສໍາ​ເລັດ​ການ​ຝຶກ​ງານ​ຄັ້ງ​ນີ້​ແລ້ວຄາດ​ວ່າ​ນັກ​ສຶກສາ​ຈະ​ໄດ້​ນໍາ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮຽນມາ​ນັ້ນ​ໄປ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ອາະນາ​ຄົດ​.

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ