bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ແຈ້ງຂ່າວດີສໍາລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານບັນຊີທະນາຄານ

   ສະຖາບັນການທະນາຄານ ຈະໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ຫົວຂໍ້ ນັກບັນຊີທະນາຄານແບບມືອາຊີບ (ລົງເລິກເນັ້ນປະຕິບັດຈິງ) ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 17-28 ສິງຫາ 2020 ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ. ເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ບັນຊີເງິນກູ້, ບັນຊີເງິນຝາກ, ບັນຊີຫຼັກຊັບ, ບັນຊີຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະການປິດບັນຊີທ້າຍປີ. ທ່ານໃດສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ເບີໂທ 020 5541 5399 ຫຼື 020 2808 1441.

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ