bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ສະຖາບັນການທະນາຄານ ພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການເງິນຈຸລະພາກ ຮຸ່ນທີ 01 ຄັ້ງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2021

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ