bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ສະຖາບັນການທະນາຄານ


ດາວໂຫຼດແອັບ


ຫຼັກສູດ


ຂ່າວສານ


23
Aug
2021
admin ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃໝ່ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2021-2022
24
Sep
2020

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ