bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ສະຖາບັນການທະນາຄານ


ດາວໂຫຼດແອັບ


ຫຼັກສູດ


ປະລິນຍາຕີ

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 4 ປີ ປະກອບມີ 05 ສາຂາຄື: ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາບັນຊີ, ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ສາຂາການບັນຊີແລະກວດສອບ.

ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ (ພາກປົກກະຕິ)

ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ (ພາກປົກກະຕິ) ລະບົບ  2 ປີ ປະກອບມີ 04 ສາຂາຄື: ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ ແລະ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ (ພາກຄ່ຳ)

ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຕີ (ພາກຄ່ຳ) ລະບົບ 2 ປີ ປະກອບມີ 04 ສາຂາ: ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ ແລະ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

ຂ່າວສານ


07
Jul
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃໝ່ເຂົ້າສອບເສັງເຂົ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ
28
Jun
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ສທຄ ແລະ ຄະນະກະເສດສາດ (ມຊ) ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນສະຫະກອນສິນເຊື່ອ
23
Jun
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
Link ລະບົບຈອງຫ້ອງປະຊຸມພາຍໃນ ສທຄ
23
Jun
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
Link ລະບົບເອກະສານເອເລັກໂຕນິກພາຍໃນ ສທຄ
04
May
2023

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ