bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ນິຕິກຳ

ເອກະສານ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ

ລດ ວັນທີ ຊື່ປະເພດ ເລື່ອງເອກະສານ ເບິ່ງ
1 30/09/2021 ຄຳແນະນຳ ແຈ້ງການ ແນະນຳກ່ຽວກັບການສອບເສັງຮັບນັກສຶກສາໃໝ່
2 14/10/2021 ແຈ້ງການ ການໃຫ້ນັກສອບເສັງຜູ້ທີ່ຕິດລາຍຊື່ສຳຮອງເຂົ້າມາສະເໜີຕົວ
3 24/07/2018 ປື້ມແນະນຳ Guidebook of Banking Institute
4 25/07/2018 ປື້ມແນະນຳ ປຶ້ມແນະນໍາສະຖາບັນການທະນາຄານ
5 24/07/2018 ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ສອບເສັງເພື່ອສັງລວມເຂົ້າຄັງຂໍ້ສອບເສັງ
6 10/09/2018 ປະຕິທິນ ປະຕິທິນການສຶກສາ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2018-2019
7 15/03/2018 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ຄັງຂໍ້ສອບເສັງ ເລກທີ 01/ສທຄ ລົງວັນທີ 15/03/2018
8 13/05/2016 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ "ຮຽນດີ, ມີວິໄນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວດີ" ນັກສຶກສາສະຖາບັນການທະນາຄານ
9 12/07/2017 ກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 06/ສທຄ, ລົງວັນທີ 12//07/2017
10 13/07/2017 ກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍຄັງສະຫວັດດີການນັກສຶກສາສະຖາບັນການທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 07/ສທຄ, ລົງວັນທີ 13/07/2017

ຜົນສອບເສັງ

ລດ ວັນທີ ຊື່ປະເພດ ເລື່ອງເອກະສານ ເບິ່ງ
1 23/09/2020 ຜົນສອບເສັງ1 ເຂົ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ ປະລິນຍາຕີ ທັງ 04 ສາຂາ ສົກສຶກສາ 2020-2021

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ