bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ການເເຂ່ງຂັນບານເຕະ ມະຫາວິທະຍາໄລ - ວິທະຍາໄລ ຊິງຂັນລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ II

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ