bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ”

   ສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້  “ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ”  ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ມາຈາກບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ,  ບັນດາລັດວິສະຫະກິດ, ກຸ່ມ​ບໍລິສັດຕ່າງໆພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ແລະພະນັກງານຄູອາຈານ ສທຄ  ໃນວັນທີ 02-07 ກໍລະກົດ 2018  ໂດຍແມ່ນນັກວິທະຍາກອນທີ່ມີປະສົບການມາຈາກ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ຊຽງ​ໃໝ່ ປະ​ເທດ​ໄທ ແລະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 28 ຄົນ ຍິງ 12 ຄົນ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງຄວາມ​ຮູ້, ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ຂະ​ບວນການ​ຂຽນ​ແຜນ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ​ສາມາດ​ຂຽນ​ແຜນ​ທຸລະ​ກິດດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້.

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ