bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ສະຫວ່າງການພິມຊຸກຍູ້ປື້ມຂຽນ ໃນຂະບວນການບໍລິຈາກເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອເຂດ ພູຄໍາ ເມືອງ ບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 19 ມີນາ 2014 ຜ່ານມາທີ່ຫ້ອງການສະຫວ່າງການພິມ ໄດ້ຈັດພິທີມອບອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໂດຍການເປັນກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ນ ບົວຫອມ ສີຫາປັນຍາ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ນ ຈັນຫອມ ວົງພັກດີ ໂດຍມີຄະນະສະຖາບັນການທະນາຄານ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງາານຂອງ ສະຫວ່າງການພິມ ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານເຂົ້າຮ່ວມ ຊຶ່ງການມອບເຄື່ອງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນຂະບວນການບໍລິຈາກເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອເຂດ ພູຄໍາ ເມືອງ ບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ລວມມີລາຍການລຸ່ມນີ້: ປຶ້ມຂຽນ 100 + 200 ໜ້າ ຈໍານວນ 25 ຫໍ່, ບິກກາມ້າ ຈໍານວນ 500 ກ້ານ, ສໍດໍາ ຈໍານວນ 500 ກ້ານ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 1,925,000 ກີບ.

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ