bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຂໍເຊີນຊວນທຸກທ່ານຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດ🥰🥰 ທີ່ ສະໂມສອນໃຫຍ່ ສທຄ ໃນວັນທີ 31/03/2022

🎉🎉🎉 ຂໍເຊີນຊວນທຸກທ່ານຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດ🥰🥰
ທີ່ ສະໂມສອນໃຫຍ່ ສທຄ ໃນວັນທີ 31/03/2022 ນີ້
#ໃຫ້ເລືອດໃຫ້ຊີວິດ🎊
#ລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້ ຕາມຄິວອາໂຄດລຸ່ມນີ້👇 ຫລື https://forms.gle/WjdWswsqCGx8PTgM7


ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ