bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະໄໝທີ 3 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ຄັງວັນທີ 15/02/2020

ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະໄໝທີ 3 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ຄັງວັນທີ 15/02/2020.

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ